Načítání...
 

Covidarium mundi

2021 /9

Epidemie kovidu celkem jasně ukázala, že o kovid vlastně vůbec nejde. Na prvním místě šlo o prachy, pak o moc nad kontrolovaným a ustrašeným obyvatelstvem. A následky experimentálních vakcín ponesou možná i další generace.

Epidemie lhaní

Stanislav Blaha

Pokusme se rozklíčovat covidovou bramboračku, kterou nás zásobuje ministerstvo zdravotnictví a jemu podřízené organizace.

.

V Otevřeném dopisu ministru zdravotnictví ČR jsme před časem od ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha požadovali "veřejnou publikaci Ministerstva zdravotnictví, která bude obsahovat přesný popis metodiky sbírání dat, jejich vyhodnocení a přehled hlášených vedlejších účinků, pracovních neschopností, hospitalizací a úmrtí, ke kterým došlo do 28 dnů od podání experimentálních mRNA vakcín proti covid-19 v ČR od počátku vakcinační kampaně".

Dopis i přes naši urgenci zůstal bez odezvy. Asi žádnou epidemii nemáme, takže není třeba se zabývat otázkami, jak ji posuzovat a měřit. Jsem signatář dopisu a jako perličku uvádím, že jsem se v úterý 26. října 2021 mezi 11. a 12. hod. pokoušel dovolat na pevnou linku "Odboru pro komunikaci s veřejností Ministerstva zdravotnictví ČR". Chtěl jsem zjistit, zda se naším dopisem někdo zabýval či bude zabývat. Telefon vyzváněl úplně naprázdno, asi byl hospitalizován i ten vrátný. Čekal bych, že na takové instituci mě alespoň přepojí někam na recepci, kde mi někdo sdělí, kdy a komu mohu ve své záležitosti zavolat.


Zásadní otázky kolem složení vakcíny Pfizer pro děti

Václav Umlauf

Ve vakcíně dětí od 5 let je použit Tromethamin. Společnost Pfizer upravila složení své injekce pro děti tak, že obsahuje složku, která snižuje kyselost krve a používá se ke stabilizaci osob, které prodělaly srdeční infarkt.


Ve vakcíně dětí od 5 let je použit Tromethamin. Žádost o udělení povolení k mimořádnému použití injekce Covid-19 společnosti Pfizer dětem ve věku 5 až 11 let potvrzuje, že společnost Pfizer upravila složení své injekce pro děti. Nově obsahuje složku, která snižuje kyselost krve a používá se ke stabilizaci osob, které prodělaly srdeční infarkt. Takže máme dobrou otázku na SÚKL, který bude jednat o povolení k očkování dětí Pfizerem a v nejhorším i Modernou:

Proč společnost Pfizer změnila složení své vakcíny Covid-19 pro děti tak, že obsahuje složku, která stabilizuje lidi trpící infarktem?


Kovid a globalizační agenda III - Tragédie boje s kovidem

Václav Umlauf

Totalitní systém vytvořený ve struktuře globalizačního užití kovidové epidemie v systému totální mobilizace je výtvor sui generis. Proto nemá uvedené parametry popsané totalitním režimem Arendtové a je třeba jej nově klasifikovat.


Předešlá část Kovid a globalizační agenda II - Tragédie výroby ukázala globalizační strategii impéria založeného na dvojitém pojetí sanitárního kordonu. V této situaci se už vůbec neřeší otázka, jestli kovid je, nebo není. Z předešlých dvou dílů je jasné, že i kdyby nebyl, tak se musí vymyslet. Nepřátelská impéria se mají oddělit externí obálkou vytvořenou zhruba trojím způsobem:
  • Vytvořením řetězce vazalských režimů s biologickými laboratořemi a nástupním vojenským prostorem pro horkou válku;
  • na hranicích nepřátelských států nasadit imperiální vojska schopná symbolicky či nějak efektivně provádět kontinentální lock-down, blokádu či kontroly území Číny, Ruska, Íránu atd;
  • označit nepřítele pro externí lock-down jako černé ovce, se kterými se bude jednat pouze z pozice síly a jsou vedeni na seznamu více či méně "darebáckých států" (rogue state).
Pak je jasné, že je třeba provádět kovidovou agendu založenou na lockdownu společnosti směrem dovnitř. Ernest Jünger ji popsal z vlastní zkušenosti 1. světové války jako tzv. totale Mobilmachung materiálních a technických zdrojů a lidí v impériu jako další formy těchto zdrojů. Podívejme se na realizovaný případ finálního řešení z Austrálie, krátké zprávy zde.