Načítání...
 

Pacifistické okénko

2023 /07

Mír prověřuje všechny hodnoty jednoduše proto, že ve válce jde o holý život. A humanismus je během války ta nejohroženější hodnota.

Jan Hus nám vzkazuje...

Pavel Letko

Hledej pravdu, prav pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do své smrti.

Máme za sebou další výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa a tentokrát to nepřejdeme mlčením, neboť v den výročí, když můj krok na pouti do Santiaga de Compostela obvláště váznul a síly mě opouštěly, věnoval jsem mu v duchu etapu z Pontedeume do Meangosu. Slíbil jsem Janovi, Bohu i sobě, že dojdu-li, napíšu další článek o našem českém Mistrovi. Došel jsem nejen tuto etapu a tak mohu a musím vykonat to, co jsem slíbil. Je nám toho ostatně třeba.


A co na to Petr Chelčický?

Pavel Letko

Natož pak antikrist, smrtelný nepřítel Ježíše Krista, jehož potlačil a odcizil lidem, ten se spřáhl se světem, jiné poctivosti vymyslel a uvedl ke cti boží chrámy vysoké, nákladné, okrášlené, pálení vosku převeliké, zvony velké a hlasité, zpívání s notami lámanými; a ty věci rozmnožil skrze statky zle násilnickými pány dobytými, skrze jmění podvody a lichvami od obchodníků a kramářů a jiných hříšníků, kteří svou proradností snadno peníze vydobyli, a teď dávají na chrámy a svícení. A těmi činy uvedl antikrist na svět hříšníky s velikou slávou jako poctivce a služebníky boží, aby se pod tou slávou se svým nepřátelstvím proti Ježíši Kristu skryl, a aby se svět domníval, že on velmi Boha ctí a sobě považuje.

Zatímco Husovy názory jsou nyní katolickou církví v drtivé většině přijímány jako pravověrné, názory Petra Chelčického jsou přijímány spíše výjimečně. Hus předběhl dobu minimálně o jedno století, Chelčický nejméně o šest. Není v mých silách krátce představit v ucelené formě ani část obsáhlého odkazu, který máme k dispozici. Vedle obsáhlosti je zde ještě jeden problém, a to jazykový.


Oppenheimer

Pavel Letko

Jaderných zbraní se nebojte (atombaba Drábová to má pod kontrolou), navíc budeme mít svoje atomové bombardéry (ty má pod kontrolou Černochová s tankem v kabelce).
V průběhu filmu a vývoje atomové bomby padl ve vědecké komunitě názor, že by výbuch mohl vést k řetězové reakci, kterou by nešlo zastavit a tedy shořela by atmosféra, život na Zemi by vymizel a nikdo neví, kam až by ta destrukce sahala. Nakonec se vědci a zejména politici shodli na tom, že to risknou, i když šance na takovou apokalypsu rozhodně není nulová. Film končí větou Oppenheimera, že se obavy naplnily, jelikož řetězová reakce byla spuštěna a zřejmě se jí zastavit nepodaří.